Skip to content

Om byggnadenBorås kongresshus är ett bevarandeprojekt, även om det också till betydande del nybyggs. Ett projekt som rekonstruerar den ursprungliga byggnadens funktion i stadsväven som offentlig mötesplats och bevarar byggnadens samhälls- och socialhistoriska värde.

Originalbyggnaden från 1939 (vetter mot Järnvägsgatan) av Boråsarkitekten Gunnar Jonsson restaureras till sitt ursprungliga skick. Marmoromfattningarna och balkongen vid den första huvudentrén återställs, nuvarande plåtfasad ersätts med puts, fläktrummet på tak rivs. Mot denna byggnad ställs en serie volymer som tillsammans med den ursprungliga byggnaden utgör det nya kongresshuset.

400 kvadratmeter stor väggyta kommer att täckas av Stucco Lustro vilket är en puts- och målningsteknik, som ger en glänsande yta. Väggen kommer att vara skarvfri med en skimrande svart färg med kobolt i botten. Det blir en unik utformning trots att Stucco Lustro är en gammal teknik som härstammar från Romartiden. Exempel på byggnader med Stucco Lustro är väggarna i Röda rummet, Millesgården, Göteborgs Konserthus och Villa Almerico Capra, mer känd som ”La Rotonda”.