Skip to content

Om möteshuset


Ett modernt hus präglat av öppenhet, tillgänglighet, flexibilitet och en hög grad av funktionalitet. Öppenhet genom att huset riktar sig utåt, skapar ett vardagsrum i staden och blir attraktivt för alla konferens- och kongressarrangörer.

Tillgängligt genom att huset blir överskådligt och enkelt att orientera sig i. Att tillgängligheten är väl tillgodosedd för alla kategorier av besökande. Flexibelt genom att enkelt och snabbt kunna växla mellan olika arrangemang, låta olika lokaler skifta funktion och att ställtiderna mellan olika aktiviteter minimeras.

En öppen, flexibel entré- och utställningshall möter en kongressdeltagare från såväl Robert Nilssons Plats som från Järnvägsgatan. Över denna hall ligger den stora kongressalen, delvis utskjuten i torgrummet.

Kongressalen ges ett plant golv och förses med en balkong. Salen blir uppdelbar i fem mindre salar, anpassbar till i stort sett vilken möblering som helst. I direkt anslutning till denna sal ligger kompletterande mötesrum, breakout rooms, och mindre foajéer med möjlighet till enklare servering. Totalt finns 23 mötesrum att tillgå. En varumottagning med lasthissar svarar för logistiken till utställningshall, mötesrum, förråd och kök. Byggnaden är tänkt att klara tre parallella oberoende arrangemang.

Med plats för runt 700 personer i bankett kommer kongresshuset kunna husera några av de större middagstillställningarna i staden och ha ett väldimensionerat kök fullt utrustat för alla tänkbara arrangemang.