Skip to content

Välkomna till Borås och den nya arenan för alla typer av möten!


I snart fyrahundra år har staden varit plats för möten och handel. Att mötas i Borås är därför naturligt. Från världens alla hörn har folk kommit till Borås för att mötas och gör så fortfarande. Därför skapar vi nu plats för nya möten!

 

Julshow


Nu kommer Arvingarnas populära julshow till Borås och Borås kongress.

Närhet

Skandinaviens hjärta


Det är nära till Borås oavsett var i Europa du befinner dig. En titt på kartan visar att Borås ligger mitt…
 

Öppet hus


Öppet hus på Borås Kongress!

Välkommen till en plats för nya tankar. Den 20-21 november slår vi upp portarna för dig som vill upptäcka och få mer information om stadens nybyggda kongresshus.

Klicka här för mer info

 

Kontakta oss


 

Välkomna till Borås och den nya arenan för alla typer av möten!

I snart fyrahundra år har staden varit plats för möten och handel. Från knallens gårdfarihandel, den efterföljande textilindustrins långa epok, postorderhandelns blomstrande dagar till idag en stad fylld av huvudkontor från välkända textila företag som exempelvis Didriksson, 8848, Eton och Gina Tricot.

Att mötas i Borås är därför naturligt. Från när och fjärran kommer människor till Borås för den forsking och utveckling som har sitt ursprung här.

Även organisationer, föreningar, partimöten och andra verksamheter har haft många och stora möten i vår stad. 1939, mitt under brinnande världskrig, uppförde arbetarrörelsen ett nytt Folkets Hus i Borås. Likaså gjorde många andra städer men få i så stor omfatt- ning som här. Huset kom att bli dåtidens Borås största satsning genom tiderna. För att klara framtidens behov av stadens möten uppgraderas det övergina Folkets Hus till ett möteshus rustat för de nya flexibla och digitala mötesbehoven. Det blir ett hus helt anpassat för möten i alla dess former.

Konferenser, kongresser, symposium, kundevent, seminarier, konserter, mässor, videokonferens, livesändningar, banketter, workshops och så vidare. Här finns en tanke bakom allt. Just för att huset är byggts för att vara ett hus att mötas i. Och här finns ingen annan verksamhet att behöva ta hänsyn till. Mötet mellan människor är det viktigaste!